Výuka

Nabízím výuku angličtiny na všech úrovních od úplných začátečníků po pokročilé. Lekce jsou zaměřené dle Vašich individuálních potřeb.

Jak mé hodiny probíhají?

Lekce jsou koncipovány maximálně prakticky pro Vás. Na začátku se trochu rozmluvíme, pak se podíváme na to, co jste udělali doma (ano, zní to jako domácí úkol!:-) Poté se věnujeme hlavním tématům. Gramatika je důležitá, ale budeme se jí zabývat hlavně do té míry, abyste se dorozuměli. Určitě nebude chybět poslech, případně otázky či témata z aktuálního dění.

Obecně

 • lekce mohou probíhat u Vás, v práci, u mě nebo on-line
 • pro každého studenta připravím individuální stránku k samostudiu se slovíčky k procvičování

Konverzace

 • zaměření dle potřeb studenta a jeho zájmů
 • praktická angličtina, konverzace, užitečná témata, otázky, rozmluvení se

Příprava na zkoušky

 • příprava na mezinárodní zkoušky, maturitu, zkoušky na VŠ

Angličtina pro novou pracovní pozici

 • zlepšení angličtiny, tak abyste dosáhli požadované úrovně pro určitou pracovní pozici
 • užitečné fráze zaměřené na pracovní prostředí, business English, rozmluvení

Business English

 • užitečné fráze, příprava na jednání, příprava na pracovní pohovor, pracovní e-maily

Příprava na pracovní pohovor

 • užitečné fráze k pohovoru
 • autentický nácvik otázek
 • shrnutí dosavadních pracovních zkušeností, úprava CV

Online výuka

 • soukromé i firemní lekce je možné realizovat po Skype, stačí dobré připojení k internetu